koplopers

Organisaties die durven én willen veranderen, dat noemen we koplopers bij SUEZ. En op zulke klanten zijn wij trots. Zij besparen niet alleen met afval, maar werken ook aan een betere wereld om hen heen.

7 Utrechtse gemeenten kiezen voor klantportaal SUEZ

Binnen 24 uur klachten registreren en afhandelen van inwoners van zeven Utrechtse gemeenten. Dat is de essentie van het klantportaal dat SUEZ en partner Inovim voor de Utrechtse gemeenten inrichtte. De voordelen: klachten worden op één plek overzichtelijk geregistreerd en snel en zorgvuldig afgehandeld. In 2019 startten wij met deze dienstverlening die te bereiken is via de afvalwijzer van de gemeente.

Natuurlijk ontvang je het liefst geen klachten, maar als inwoners een klacht of vraag hebben dan wil je deze ook zo snel mogelijk afgehandeld hebben. Daarom hebben we een klantportaal opgezet waar inwoners met hun vragen en meldingen over hun afval terecht kunnen. Inwoners kunnen daardoor snel geholpen worden. Iedere maand wordt er een rapportage gedraaid van de meldingen, waardoor er snel structurele verbeteringen ingezet en zichtbaar worden.

startpunt AVU in 2019:

Klachten kwamen op verschillende manieren binnen bij de gemeentes. Snelle afhandeling was hierdoor lastig.

het resultaat:

Door één centraal portaal kunnen klachten nu binnen 24 uur afgehandeld worden.

hoe:

Klachten komen op een centrale plek binnen en worden direct verwerkt en gerapporteerd.

besparing

Hogere tevredenheid inwoners, vragen snel beantwoord, verbeteringen worden gericht ingezet.

“De samenwerking zorgt voor een snelle afhandeling van klachten en meldingen en we signaleren meteen waar structurele verbeteringen kunnen plaatsvinden.”

andere koplopers

Opleidingstraject chauffeur (SROI)

SUEZ is samen met vijf Noord-Limburgse gemeenten een opleidingstraject gestart voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ieder jaar worden er twee opleidingsplekken beschikbaar gesteld tot chauffeur belader. Hiermee biedt SUEZ mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om ervaring op te doen en in dienst te komen bij SUEZ.

Whitelabel-project Gouda

Drie afvalinzamelaars, één voertuig, één route. Dat is de essentie van het White Label-project, bij de inzameling van bedrijfsafval in Gouda. De voordelen: minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder verkeersdrukte en verbeterde verkeersveiligheid.