doorpakken op duurzaamheid

Deze tijd laat ons meer dan ooit nadenken over hoe we omgaan met de aarde. We worden ons er steeds meer bewust van dat het anders moet. Tijd voor verandering, tijd om door te pakken. En dat is makkelijker dan u denkt.

Doorpakken! makkelijker dan u denkt

Afvalscheiden is een belangrijke eerste stap naar een duurzame organisatie. Hoe zet u afvalscheiden op een slimme manier op de kaart? We helpen u graag met onze gratis toolkit vol praktische tips en tools om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen en snel concrete doelstellingen te realiseren. Maar u kunt op veel meer manieren doorpakken op duurzaamheid. Uw accountmanager geeft u graag persoonlijk advies. Maak vandaag nog een afspraak.

de markt is in ontwikkeling

Om u optimaal te ondersteunen in het scheiden van afval, houden we de ontwikkelingen in de markt nauwlettend voor u in de gaten. Zoals de plannen van de Rijksoverheid om onze economie om te buigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Concreet voorbeeld hiervan is de CO2-heffing, die het verbranden van restafval ontmoedigd door het extra te belasten. Onlangs zijn de eerste plannen voor deze heffing bekendgemaakt. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het heffingstarief voor de komende jaren. Hieruit blijkt dat we rekening moeten houden met een prijsstijging van minimaal €20,- per ton brandbaar restafval richting 2030.

coronacrisis

Door de coronacrisis laat de markt in 2021 zich lastiger voorspellen dan normaal. We zien grote schommelingen in vraag en aanbod van afval. De ene organisatie produceert veel meer afval, de andere juist minder. Dit onzekere economische klimaat is van invloed op de kosten van veel diensten.

ontwikkelingen per afvalstroom

De precieze impact van deze ontwikkelingen in economie en wetgeving is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat deze ontwikkelingen leiden tot de nodige prijswijzigingen, bijvoorbeeld in afvalstromen die onder druk komen te staan. We lichten hieronder per afvalstroom kort toe met welke veranderingen we rekening moeten houden.

bouw- en sloopafval

De opbrengst van BSA is door de coronacrisis erg onzeker geworden. Wij houden op dit moment rekening met een verhoging van het poorttarief voor BSA rond €10 per ton.

hout

Voor afvalhout is het moeilijker goede afzet te vinden, wat zorgt dat de verwerkingsprijs omhooggaat. Wij houden op dit moment rekening met een verhoging van het poorttarief van €7,50 tot €10 per ton.

metalen

Door de coronacrisis is de vraag naar metaal sterk afgenomen. Dat betekent dat de voorraden toenemen en de prijzen dalen. Voor ijzersoorten hebben we het dan over een prijsdaling van €75 tot €200 per ton.

papier en karton

Er lijkt een kleine opwaartse trend te zijn in de vergoedingen voor papier. Dit is sterk afhankelijk van de wereldwijde ontwikkelingen. Daarom zijn de gevolgen voor de prijsontwikkeling op korte termijn lastig in te schatten.

plastic

Door de coronacrisis is de vraag naar gerecyclede kunststoffen enorm gezakt. We verwachten wel dat de verwerkingsprijs voor harde plastics met €25 per ton wordt verhoogd.

restafval

Door de coronacrisis zijn de volumes van restafval uit bedrijven afgenomen. Tegelijkertijd wordt het verbranden van afval door overheidsbeleid duurder gemaakt. Daarom adviseren rekening te houden met 5% kostenstijging voor brandbaar restafval.

gevaarlijk afval

O.a. door een verminderde opslagcapaciteit en de toenemende druk op preventie van risico’s verwachten we voor 2021 een gemiddelde indexatie van 3-5% ten opzichte van het prijsniveau van onze services in 2020.

Meer weten over de marktontwikkelingen per afvalstroom?

wat betekent dit voor u?

Door bovenstaande marktontwikkelingen zijn we ook bij SUEZ genoodzaakt onze prijzen voor 2021 aan te passen. Wat dit precies voor u betekent, lichten we nog nader toe. Wij brengen u eind november/begin december op de hoogte. We kunnen ons voorstellen dat u nu al vragen heeft over deze prijswijzigingen. Uw accountmanager beantwoordt deze graag voor u.