De eerste stap is gezet…

U bent nu eigenlijk al begonnen met het verminderen van uw restafval. Goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. De verwerking van restafval wordt namelijk ieder jaar iets duurder. Daar liggen veel prijsbepalende factoren aan ten grondslag. Zoals de nieuwe CO2-heffing, die het verbranden van restafval ontmoedigd door het extra te belasten. Dat stimuleert ons om afval goed te scheiden bij de bron, zodat de stroom restafval kleiner wordt. Daar is veel te winnen.

In 3 stappen Wie scheidt en minder restafval heeft, bespaart dus kosten. Wel zo prettig, vooral nu! En afvalscheiden is makkelijker dan u denkt. Want wanneer u weet welke afvalstromen u heeft, kunt u makkelijk afval verminderen (Re-duce), hergebruiken (Re-use) en recyclen (Recycle). Dat zijn de 3 R’s van SUEZ die u helpen met het verminderen van uw restafval. Dat is niet alleen fijn onderaan de streep, maar ook beter voor uw bedrijfsimago en het milieu. We helpen u graag met het verminderen van uw restafval. Deze whitepaper zit vol praktische tips voor het afvalscheiden en het besparen van kosten.

Na het lezen van deze paper:

  • weet u hoe uw bedrijf kosten bespaart met restafval scheiden;
  • herkent u de afvalstromen in uw bedrijf;
  • kunt u direct aan de slag met onze 3 stappen.

Veel leesplezier!

‘In Nederland gooien we ruim 16.000 kg afval per minuut weg. Dat is 8.5 miljard kg per jaar.’