Herken uw afvalstromen

Meest voorkomende afvalstromen

Veel ondernemers hebben geen idee hoeveel en wat voor restafval hun bedrijf dagelijks in- en uitgaat. En helemaal niet wat er met dit restafval gebeurt. Daarom is het van belang om inzicht te krijgen in uw afvalstromen. We bespreken de meest voorkomende afvalstromen die zonde zijn om weg te gooien:

1. Papier en karton

Per persoon verbruiken we jaarlijks 80 kilo papier. Laat staan wat we als bedrijf gebruiken. Deze 80 kilo kunnen we heel eenvoudig recyclen. Hiermee voorkomen we jaarlijks de kap van 7 miljoen bomen.

2. Plastic

Jaarlijks verbruiken we in Nederland 70 kilo plastic. Slechts 10% hiervan is gerecycled plastic. Dat is jammer, want plastic is eindeloos lang te recyclen tot nieuwe, hoogwaardige producten.

3. Verpakkingsfolies

Het apart inzamelen van folie bespaart niet alleen geld met de afvalscheiding, maar ook ruimte in uw afvalcontainer. Na inzamelen wordt het weer nieuwe folie.

4. Glas

Glas is het best te recyclen materiaal ter wereld, omdat het steeds weer nieuw glas kan worden. Dat is mooi, want glas bestaat uit zand, kalk en soda; grondstoffen die anders uit de aarde moeten komen.

Ontwikkelingen per afvalstroom

Elke afvalstroom heeft ieder jaar te maken met prijsbepalende ontwikkelingen, o.a. door de economie en de plannen van de overheid. We lichten hieronder kort toe wat deze ontwikkelingen voor u betekenen.

Bouw- en sloopafval

De opbrengst van BSA is door de coronacrisis erg onzeker geworden. Wij houden op dit moment rekening met een verhoging van het poorttarief voor BSA rond €10 per ton.

Hout

Voor afvalhout is het moeilijker goede afzet te vinden, wat zorgt dat de verwerkingsprijs omhooggaat. Wij houden op dit moment rekening met een verhoging van het poorttarief van €7,50 tot €10 per ton.

Metalen

Door de coronacrisis is de vraag naar metaal sterk afgenomen. Dat betekent dat de voorraden toenemen en de prijzen dalen. Voor ijzersoorten hebben we het dan over een prijsdaling van €75 tot €200 per ton.

Papier en karton

Er lijkt een kleine opwaartse trend te zijn in de vergoedingen voor papier. Dit is sterk afhankelijk van de wereldwijde ontwikkelingen. Daarom zijn de gevolgen voor de prijsontwikkeling op korte termijn lastig in te schatten.

Plastic

Door de coronacrisis is de vraag naar gerecyclede kunststoffen enorm gezakt. We verwachten wel dat de verwerkingsprijs voor harde plastics met €25 per ton wordt verhoogd.

Restafval

Door de coronacrisis zijn de volumes van restafval uit bedrijven afgenomen. Tegelijkertijd wordt het verbranden van afval door overheidsbeleid duurder gemaakt. Daarom adviseren rekening te houden met 5% kostenstijging voor brandbaar restafval.

Gevaarlijk afval

O.a. door een verminderde opslagcapaciteit en de toenemende druk op preventie van risico’s verwachten we voor 2021 een gemiddelde indexatie van 3-5% ten opzichte van het prijsniveau van onze services in 2020.

Meer weten over de marktontwikkelingen per afvalstroom?

Wat betekent dit voor u?

Door bovenstaande marktontwikkelingen zijn we ook bij SUEZ genoodzaakt onze prijzen voor 2021 aan te passen. Wat dit precies voor u betekent, lichten we nog nader toe. Wij brengen u eind november/begin december op de hoogte. We kunnen ons voorstellen dat u nu al vragen heeft over deze prijswijzigingen. Uw accountmanager beantwoordt deze graag voor u.

Hoe u begint met afval scheiden?

Met de 3 R’s van SUEZ: Reduce, Re-use en Recycle. In 3 stappen naar minder restafval en minder kosten.