Minder restafval = minder kosten

Dat was makkelijker dan gedacht toch?

Afval reduceren en kosten verminderen werkt alleen met de 3 R’s: Reduce, Re-use en Recycle. Tenminste als u naar efficiënte oplossingen zoekt, die u zowel op de korte als op de lange termijn kosten besparen. Doordat u eerst in kaart brengt welke afvalstromen u heeft, kunt u onderzoeken hoe u ze vermindert (reduce). Vraag voor deze uitdaging uw medewerkers en leveranciers om hulp.

U zal vast restafval overhouden. Kijk of u dat opnieuw kunt gebruiken of er andere mensen blij mee kunt maken. Want wat u niet meer mooi of handig vindt, kan een ander misschien nog prima gebruiken. Als laatste stap ontleedt u uw overgebleven afvalstromen en scheidt u ze, zodat wij er weer nieuwe materialen van kunnen maken. Dat vermindert niet alleen uw restafval, verwerkingskosten en impact op het milieu, maar levert u ook een positief imago op!

Direct aan de slag met afval en kosten verminderen:

  1. Creëer draagvlak: van management tot schoonmaker
  2. Krijg inzicht in uw afvalstromen
  3. Verminder afval door uw medewerkers en leveranciers bij uw uitdaging te betrekken (reduce)
  4. Onderzoek of uw afval te hergebruiken is. In uw eigen bedrijf of door anderen (re-use)
  5. Recycle uw overgebleven restafval door correct te scheiden (recycle)
  6. Verminder kosten op uw restafvalverwerking

Door de huidige omstandigheden is veel onzeker. We zien grote verschuivingen in afvalstromen en wat hier precies de impact van is, is lastig in te schatten. Uiteraard houden we de ontwikkelingen voor u nauwlettend in de gaten. En blijven we u ondersteunen met praktische tips om te besparen op afval, ongeacht mogelijke prijsstijgingen.

Hulp nodig of behoefte aan advies op maat? Neem contact op met één van onze accountmanagers.

SUEZ helpt al:

  • 32 miljoen mensen met afval inzamelen en recyclen
  • ruim 1000 huishoudens per jaar met biogas door ingezameld horeca afval
  • ruim 323.000 industriële en zakelijke klanten over de hele wereld