uitdagingen

De druk om te verduurzamen is hoog. En het aantal uitdagingen dat daaruit voortvloeit ook. SUEZ helpt u die uitdagingen scherp te krijgen én realiseren.

uitdagingen die SUEZ ziet in uw branche:

hoe zorg ik voor een efficiënt afvalmanagementplan?

Circulair maken is meer dan alleen afval ophalen. Efficiënt afval verminderen, begint bij de bron van het afval. En dus ook bij uw inkoopafdeling en uw leveranciers. En hoe voeg ik circulaire doelstellingen toe? Voor de uitvoering is ook draagvlak op de werkvloer essentieel. De verschillen in afvalstromen en werkwijzen tussen afdelingen zijn vaak groot. Doelstellingen helpen bij het geven van richting. SUEZ helpt u graag met het koppelen van doelstellingen die passen bij uw bedrijf.

hoe krijg ik de Total Cost of Ownership (TCO) van afvalmanagement inzichtelijk?

Kostenreductie is door verschillende factoren erg belangrijk bij industriële bedrijven. Concurrentiepositie, hoge rendementseisen en verslechterde economische vooruitzichten dragen hieraan bij. Hierdoor kan er een spanningsveld ontstaan tussen duurzaamheids- en kostenreductie-doelstellingen. Veel bedrijven geven voor de korte termijn prioriteit aan kostenbesparingen. SUEZ kan u hierin begeleiden zonder het circulaire aspect uit het oog te verliezen.

hoe zorg ik voor de veilige afvoer van mijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke afvalstoffen dienen apart ingezameld te worden in verband met de risico’s voor veiligheid en gezondheid. Uiteraard ook om hergebruik mogelijk te maken. Maar hoe doet u dit nu op een vellige manier? SUEZ heeft de expertise en mogelijkheden in huis om u hierin te adviseren en te begeleiden.

hoe krijg ik mijn medewerkers mee?

Verduurzamen is alleen succesvol als iedereen binnen het bedrijf achter de verduurzaming staat. Want hoe zorg je dat medewerkers op elke werkplek hetzelfde scheiden? SUEZ helpt u met gedragscampagnes die passen bij uw situatie en medewerkers. Zo wordt verduurzamen en beter afvalscheiden van iedereen.

hoe verminder ik mijn afvalstromen en mijn CO2 uitstoot?

Om u optimaal te ondersteunen in het scheiden van afval, houden we de ontwikkelingen in de markt nauwlettend voor u in de gaten. Zoals de plannen van de Rijksoverheid om onze economie om te buigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.

medewerkers willen verduurzamen

72%

van de werknemers wil afvalscheiden op het werk.

50%

van de werknemers geeft aan daar duidelijke richtlijnen voor nodig te hebben.

bekijk het onderzoek

maar welke uitdaging heeft u?

we denken graag met u mee.